Eskulap: Medycyna estetyczna
polecamy
Kinezyterapia

Zabiegi kinezyterapeutyczne:

1. Ćwiczenia bierne ( 20 minut )

Ruchy w stawach pacjenta wykonuje fizjoterapeuta. Zalecamy u pacjentów w początkowym okresie uruchamiania pacjenta z porażeniami i niedowładami mięśni, wczesnym okresie uruchomienia stawu po zabiegu operacyjnym oraz innych schorzeniach, w których nie jest wskazany ruch pacjenta.
    
2. Ćwiczenia czynno-bierne ( 20 minut )

Ruchy w stawach pacjenta wykonuje fizjoterapeuta podczas aktywnego rozluźniania mięśni przez pacjenta. Stosujemy w stanach pourazowych ze wzmożonym napięciem mięśniowym.
    
3. Ćwiczenia wspomagane-prowadzone ( 20 minut )

Są to ćwiczenia, w których fizjoterapeuta prowadzi ruch odciążając ćwiczoną kończynę a chory współdziała w wykonywaniu ruchu w miarę swoich możliwości. Wskazania obejmują osłabienie siły mięśniowej.
    
4. Relaksacja poizometryczna oraz redresja ( 20 minut )

Są to sposoby służące do zniesienia przykurczu tkanek miękkich.

5. Reedukacja chodu ( 20 minut )

Ponowna nauka chodu.
    
6. Ćwiczenia w odciążeniu ( 30 minut )

Polegają na samodzielnymwykonywaniu ćwiczeń przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała. Przeciwdziałają zanikom mięśniowym i przykurczom stawowym oraz wzmacniają mięśnie.